Sinus Lifting Operasyonu Nedir?

Sinus lifting operasyonu, üst çenede bulunan ve azı dişlerimizin yakınında yer alan maksiller sinüs boşluklarının yükseltilmesi işlemidir. Bu işlem, diş kaybı nedeniyle çene kemiği hacminde meydana gelen kayıpların giderilmesi ve implant tedavisinin yapılabilmesi için gereklidir.

Sinus Lifting Operasyonu Neden Yapılır?

Diş kaybı, çene kemiğinde doğal bir şekilde kemik kaybına neden olur. Bu kayıp, özellikle üst çene arka bölgesinde daha belirgindir. Bu bölgede diş kaybının ardından, sinüs boşlukları aşağıya doğru sarkar ve çene kemiği ile arasında bir mesafe oluşur. Bu mesafe, implant tedavisinin yapılabilmesi için yeterli değildir.

Sinus lifting operasyonu ile bu mesafe doldurularak, implant için yeterli kemik hacmi oluşturulur. Bu sayede, üst çene arka bölgesinde implant tedavisi yapılabilir ve hastalar doğal dişlerine kavuşabilir.

Sinus Lifting Operasyonu Nasıl Yapılır?

Sinus lifting operasyonu, lokal anestezi altında yapılır. İşlem, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  1. Diş hekimi, ağız içinden bir pencere açarak sinüs boşluğuna ulaşır.
  2. Sinüs membranı, dikkatlice kaldırılır.
  3. Boşluğa kemik tozu veya greft materyali yerleştirilir.
  4. Sinüs membranı tekrar yerine yerleştirilir ve dikiş atılır.

Sinus Lifting Operasyonu Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sinus lifting operasyonu sonrası, aşağıdakilere dikkat edilmesi gerekir:

  • İşlemden sonraki ilk 24 saat içinde diğer tarafla yemek yenmelidir.
  • İşlemden sonraki iki saat boyunca hiçbir şey yenilip içilmemelidir.
  • Burun temizliği yapılırken basınç uygulanmamalı ve hapşırılırken ağız açık tutulmalıdır.
  • İşlemden sonraki ilk günlerde ağız gargarası kullanılmamalıdır.

Sinus Lifting Operasyonu Riskleri

Sinus lifting operasyonunun en yaygın riski, enfeksiyondur. Bu risk, enfeksiyon riskini azaltmak için verilen antibiyotik tedavisi ile azaltılabilir.

Diğer riskler arasında, kanama, sinüs perforasyonu ve kemik kaybı yer alır. Bu riskler, deneyimli bir diş hekimi tarafından yapılan operasyonlarda oldukça düşüktür.

Sonuç olarak, sinus lifting operasyonu, üst çene arka bölgesinde diş kaybı nedeniyle oluşan kemik kaybının giderilmesi ve implant tedavisinin yapılabilmesi için önemli bir işlemdir. Bu işlem, lokal anestezi altında yapılabilen ve riskleri oldukça düşük olan bir operasyondur.