Gömük Dişler: Sürmemiş Dişlerin Tedavi Yöntemleri ve Bakımı

Gömük Diş Nedir?

Gömük dişler, sürmesi gereken ancak diş eti veya kemik altında kalmış dişlerdir. Genellikle 20 yaş dişleri, köpek dişleri ve küçük azı dişleri gömülü kalabilir.

Gömük Dişlerin Çekilme Zamanı ve Nedenleri

Gömük dişlerin çekilmesi, aşağıdaki durumlarda gerekebilir:

 • Yetersiz fırçalama ve bakım sonucu çürüme ve ağrılar: Gömük dişler, diğer dişlere göre daha zor temizlenir ve bu nedenle çürümeye daha yatkındırlar. Çürük, dişin köküne kadar ilerleyebilir ve diş etinde enfeksiyona neden olabilir.
 • Çene darlığı ve yetersiz yer nedeniyle çıkamama: Çene darlığı, gömük dişlerin sürmesini engelleyebilir. Bu durumda, diş eti ve kemikteki dokular ameliyatla kaldırılarak dişe yer açılabilir.
 • Diş etinde enfeksiyon ve perikoronitis oluşumu: Gömük dişlerin etrafındaki diş eti, diş eti iltihabına (gingivitis) neden olabilir. Bu durum, daha ciddi bir enfeksiyon olan perikoronitise dönüşebilir. Perikoronitis, diş etinde şişlik, ağrı ve apse oluşumuna neden olur.
 • Komşu dişlere zarar verme riski: Gömük dişler, komşu dişlere çarparak onları yerinden oynatabilir veya kırabilir.
 • Ortodontik tedavi ihtiyaçları: Ortodontik tedavi sırasında, gömük dişlerin sürmesi gerekebilir.

Gömük Diş Operasyonu ve Sonrası Bakım

Gömük diş operasyonu, lokal anestezi altında yapılır. Operasyon sonrası, aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

 • İlk gün tükürme, fırçalama ve gargara yapmaktan kaçının.
 • İlk iki gün yumuşak ve ılık besinler tüketin.
 • Düzenli ağrı kesici ve antibiyotik kullanın.
 • İlk 48 saat sigara içmeyin.

Operasyon sonrası hafif ağrı normaldir ve ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Yüzdeki hafif ödem ve şişlik, iyileşme sürecinin normal bir parçasıdır.

Gömük Diş Tedavisi Yöntemleri

Gömük dişlerin tedavisi, diş eti ve kemikteki konumlarına göre değişir. Gömük dişlerin tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

 • Diş eti kaldırılması: Diş eti, dişe doğru kaldırılarak dişe yer açılır. Bu yöntem, gömük dişin yüzeyinde çürüme veya enfeksiyon yoksa uygulanabilir.
 • Cerrahi müdahale: Diş eti ve kemikteki dokular, dişe yer açmak için cerrahi olarak kaldırılır. Bu yöntem, gömük dişin yüzeyinde çürüme veya enfeksiyon varsa veya diş eti altındaki kemikte sorun varsa uygulanabilir.
 • Ortodontik tedavi: Ortodontik tedavi ile komşu dişlerin hareket ettirilmesi ve gömük dişe yer açılması sağlanır. Bu yöntem, gömük dişin diğer dişlerle uyumlu bir şekilde çıkması için uygulanabilir.

Gömük Diş Tedavisinin Amacı

Gömük diş tedavisinin amacı, dişe yer açarak dişin sürmesini sağlamaktır. Ancak, bazı durumlarda gömük dişe yer açılamayabilir. Bu durumda, diş çekilerek yerine implant veya köprü yapılarak eksiklik giderilebilir.